FAQ Category Daftar Sdn Bhd

Kelayakan untuk membentuk Syarikat Sdn Bhd

Sekurang-kurangnya 1 pengarah yang menetap di Malaysia dan 1 pemegang saham. Pengarah dan pemegang saham boleh merupai orang yang sama. Pengarah haruslah: Berumur 18 tahun ke atas menetap di Malaysia tidak hilang kelayakan di bawah Seksyen 198 Akta Syarikat 2016